Gevolgschade

Schade aan andere zaken, ontstaan door een tekortkoming. Zie ook aanvullende schadevergoeding.