Gevoeligheidsanalyse

Onderdeel van de offertevergelijking waarbij scores van de offertes (en/of de gewichten van de criteria) enigszins worden gewijzigd om te kunnen zien in hoeverre kleine wijzigingen veranderingen in de uiteindelijke ranking kunnen veroorzaken.