Gestructureerd besluitvormingsproces

Besluitvormingsproces waarin bewust en achtereenvolgend een aantal fasen wordt doorlopen: probleemstelling, beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.