Gesloten vragen

Gerichte vragen waarop degene die antwoordt kan volstaan met korte bevestigende of ontkennende antwoorden.