Gesloten norm

Betekent dat in het Burgerlijk Wetboek is omschreven welke clausules onredelijk bezwarend zijn of vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn. Zie ook open norm.