Geschiktheidseisen

Met geschiktheidseisen kan worden bepaald of een gegadigde of inschrijver in staat is de opdracht uit te voeren.