Geschiktheidsanalyse

Door Broersma ontwikkelde kwalitatieve analyse waarmee voor de onderneming de samenwerkingsrelatie wordt gevisualiseerd en vervolgens geconcretiseerd. De analyse heeft de vorm van een matrix. In de rijen van de matrix zijn de drie hoofdaspecten weergegeven waarop de samenwerking tussen uitbesteder en toeleverancier is gericht: logistiek, kwaliteit en ontwikkeling. In de kolommen wordt (op basis van de toetsingscriteria) de mate van intensiteit weergeven: (1) willekeurige leveranciers (‘prijskopen’); (2) vaste leveranciers; (3) concentratie van leveranciers; (4) co-makership ‘optima forma’. De geschiktheidsanalyse kan op drie manieren worden toegepast: preventief, als tussentijds meetinstrument of als evaluatie-instrument.