Gemengde opdracht

Term bij Europees aanbesteden. Van een gemengde opdracht is sprake als bijvoorbeeld een gedeelte betrekking heeft op een levering en een gedeelte op een werk. In zo’n geval moeten we bekijken welk deel van de opdracht het grootste gedeelte vertegenwoordigt om te beoordelen of we het drempel­bedrag van leveringen/diensten of dat van werken moeten hanteren. Zie ook drempelbedrag, drempelwaarde.