Geïndividualiseerde zaken

Zaken waarvan duidelijk is van wie ze zijn of voor wie ze bestemd zijn.