Gecoördineerd inkopen

Organisatie van de inkoopfunctie op zo’n manier dat men zowel van de voordelen van centraal inkopen (gebundeld/volumeoffertes aanvragen) als van die van decentraal inkopen (individueel bestellen/contracteren) kan profi­te­ren. Voorbeelden van gecoördineerd inkopen zijn penvoerderschap en multi­disciplinaire inkoopteams.