Gecombineerd vervoer

Vorm van vervoer waarbij het gehele vervoermiddel of een deel ervan uit de ene vervoersmethode tezamen met de lading overgaat op of in het vervoer­middel van de andere vervoersmethode.