Gebruiksrecht (van programmatuur)

Bij IT-contracten: wat mag de opdrachtgever doen met de aan hem in gebruik gegeven programmatuur? In het geval de opdrachtnemer niet bereid is de rechten op de programmatuur over te dragen, is het voor de opdrachtgever mogelijk om een gebruiksrecht op de betreffende programmatuur te verkrijgen. In de in dit kader te sluiten overeen┬şkomst dient in ieder geval duidelijk omschreven te worden welke (al dan niet exclusieve) gebruiksrechten de opdrachtgever heeft.