Gebruikersgroepverwantschap

Hiervan is sprake wanneer men zich met zijn producten op een bepaalde doelgroep richt.