Garantie (beding)

Beding, indien wenselijk, dat de garantie inhoudt dat de leverancier alle gebreken weg­neemt en alle gebrekkige zaken vervangt binnen een bepaalde periode na levering, zonder de kosten voor materiaal, arbeidsloon en voorrijkosten in rekening te brengen.