G-rekening

Een rekening van de onderaannemer/uitlener, waarop de aannemer/inlener het bedrag stort van de BTW, loonbelasting en sociale premies, verschuldigd aan de onderaannemer/uitlener. De rekening is geblokkeerd en is uitsluitend bedoeld voor de betaling van BTW, loonbelasting en sociale premies door de onderaannemer/uitlener.