Functionele omschrijving

Omschrijving van de functie die een te leveren zaak moet vervullen. De functionele omschrijving is van bijzondere betekenis. Dit is namelijk de toets­steen voor de beoordeling of de verkoper een zaak heeft geleverd zoals is overeengekomen; heeft hij aan de conformiteitseis voldaan? Zie ook technische specificatie.