Functieopdracht

Omvat een lijst van samenhangende taken, processen en handelingen, dat wil zeggen: een zo correct mogelijke beschrijving van wat gedaan moet worden. Dikwijls aangevuld met verwijzingen naar procedures, inkoop­handleidingen, kwaliteits­handboeken en op te volgen voorschriften.