Functie-eisen

Een opsomming van eigenschappen waaraan een kandidaat moet voldoen om de functie te kunnen uitvoeren, bijvoor­beeld intellectuele vaardigheden, vereiste kennis en ervaring en lichamelijke hoedanigheid.