Functie-beschrijving

In een functie­beschrijving wordt als eerste de plaats van een functie in de organisatie beschreven, inclusief arbeidsvoorwaarden. Het tweede deel beschrijft de taken in termen van werkzaam­heden, bevoegdheden en verantwoordelijk­heden. De benodigde kennis en vaardigheden komen in het derde deel aan de orde, eventueel uitgewerkt in een competentieprofiel (zie aldaar).