Functie

De bijdrage die iets of iemand levert aan het vervullen van een behoefte in een groter geheel. Geeft weer wat de toegevoegde waarde is aan het geheel van de organisatie. Bestaat uit een verzame­ling van activiteiten of taken.