Formeel overleg

Vergadering waarbij gebruik wordt gemaakt van een klassieke agenda. Bij het overleg is een voorzitter en een secretaris aanwezig.