Focusstrategie

Een van de concurrentiestrategieën van Porter (zie aldaar). Bij de focus­strategie legt een bedrijf zich toe op één specifiek, relatief klein gedeelte van een markt. De focusstrategie kan worden gevoerd wanneer er duidelijke verschillen bestaan tussen markt­segmenten. Binnen het specifieke marktsegment kan de organisatie zich vervolgens onderscheiden op het gebied van kosten (kosten­focus) of door differen­tiatie (differentiatie­focus).