First tier, second tier en third tier suppliers

Verschillende niveaus van toeleveranciers. Zie schema.