Financiële vaste activa

Langdurige financiële relaties, die met name langlopende vorderingen en deelnemingen betreffen. Zie ook balans.