Financiële buffer

Het eigen vermogen van een onderneming waarop schuldeisers aanspraak kunnen maken bij een faillissement.