Fieldresearch

Het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie die niet door deskresearch kan worden verkregen, maar waarvoor men zelf onderzoek moet verrichten. Bijvoorbeeld beursbezoek of leveranciersdoorlichting.