Feitelijke overgave

Vorm van bezitsverschaffing waarbij het roerende goed door overgave in de macht van de verkrijger komt.