Fatale datum

Datum na welke de debiteur in verzuim is als hij de overeenĀ­komst niet is nagekomen.