Failure mode effect analysis

Afgekort FMEA. Met deze analyse proberen we in te schatten wat de gevolgen zijn van slecht uitgevoerde activiteiten. Het inschatten van de schade wordt gedaan door drie factoren integraal te beoordelen: de kans op een fout, de ernst van die fout en de tijd die zal verstrijken tussen ontstaan en ontdekken van schade. Laat ontdekte fouten veroorzaken meer schade dan direct ontdekte fouten.