Faciliterende vorm

Een vorm van publiek private samenwerking (PPS). Bij deze vorm faciliteert de overheid projecten met een (gedeeltelijke) publieke functie zonder dat zij (economische) risico’s loopt. Dit faciliteren kan bestaan uit het meewerken aan het wijzigen van bestemmingsplannen, bijvoorbeeld voor de aanleg van een jachthaven. Zie ook publiek private samenwerking.