Faalkosten

De kosten die ontstaan doordat er fouten zijn gemaakt. Er wordt onderscheid gemaakt in interne faalkosten en externe faalkosten. Zie aldaar en zie ook kwaliteitskosten.