Extrinsieke motivator

Motivator die zijn oorsprong buiten het werk vindt. Bijvoorbeeld geld of status.