Extra tarra

Gewicht van de buitenverpakking (extra omverpakking).