Externe faalkosten

Externe faalkosten zijn alle kosten die moeten worden gemaakt als blijkt dat een product of dienst niet voldoet, terwijl het al is geleverd. Hieronder vallen alle herstelkosten en dergelijke. Zie ook faalkosten en kwaliteitskosten.