Extended enterprise

Term bij de netwerkbenadering (zie aldaar). Het gaat niet meer om individuele bedrijven, maar om complete ketens (dus extended enterprises) die met elkaar concurreren. Deze term wordt ook door Dyer in zijn relational view (zie aldaar) gebruikt, voor organisaties die ketensamenwerking nastreven.