Expressief aspect

Dat onderdeel van een boodschap dat informatie geeft over de betrokken­heid van de zender bij het onderwerp. Vindt hij het onderwerp interessant en/of belangrijk? Zie ook aspecten in een boodschap.