Exploitatiesegment

Segment in de accountportfolio (zie aldaar) waarbij de leverancier een overheersende positie inneemt ten opzichte van zijn klanten.