Exoneratiebeding

Een beding dat de contractuele aansprakelijkheid uitsluit of beperkt.