Executoriale fase

Bij faillissement: de faillissementsprocedure is in twee fases verdeeld, de conservatoire fase (zie aldaar) en de executoriale fase. In de executoriale fase wordt de opbrengst van de boedel verdeeld onder de schuldeisers van de failliet. De curator is door de rechtbank belast met het beheer en vereffening van failliete boedel.