Executoriaal beslag

Een beslag door de schuldeiser op roerende zaken van de schuldenaar ter uitvoering van het vonnis van de rechter. Zie ook beslag.