Evenwichtsstrategie

Leveranciersstrategie waarbij men zal trachten de samen­werking met de leverancier op het gebied van kwaliteits­verbetering, door­loop­tijdverkorting en innovatie te intensiveren, doorgaans tot wederzijds nut. Zie ook inkoop­positiematrix.