Evaluatie (onderhandelen)

Evalueren hoe de onderhandeling is gegaan om hiervan te leren. Aandachts­punten bij een evaluatie zijn bijvoorbeeld: hebben wij onze doelen bereikt; was onze voorbereiding voldoende; was onze onderhandelingsstijl effectief; wat waren onze sterke punten, wat waren onze zwakke punten; wat zullen wij de volgende keer anders moeten doen? Zie ook onderhandelingsfasen.