Ethischovertuigende stijl

Onderhandelingsstijl; zie ook persoonlijke onderhandelingsstijlen. Productieve kanten van deze stijl zijn: vertrouwt in anderen, is idealistisch, baseert zich op gemeenschappelijke belangen en idealen, komt met door­timmerde voorstellen, laat zich niet beïnvloeden, blijft onafhankelijk denken. Minder productieve kanten zijn: wordt prekerig, trekt zich terug, raakt teleurgesteld en ontoegankelijk voor nieuwe mogelijk­heden, heeft geen wisselgeld meer achter de hand.