Ethische codes

Binnen een specifieke cultuur algemeen geaccepteerde gedragscode op moreel gebied.