Ethiek

Algemeen aanvaarde cultuurafhankelijke handelwijze op moreel gebied.