Escalatieladder van Glasl

Model dat de mate van escalatie van een conflict weergeeft in drie hoofdfasen:

 

1 – Men is zich bewust van spanningen bij het oplossen van problemen. Zolang men blijft proberen met de tegenpartij tot een oplossing te komen, wordt de drempel naar de volgende escalatiefase niet overschreden (win-win).

2 – Men probeert tot uitschakeling van de tegenpartij te komen, maar de drempel wordt niet overschreden zolang er nog ethische en morele principes gelden (win‑lose).

3 – Het conflict wordt zo hard en absoluut dat men elkaar elke menselijke waardig­­heid ontzegt tot aan het moment van fanatieke zelfvernietiging toe (lose‑Iose).