Ervaringsleren

Een vorm van leren waarbij gebruik wordt gemaakt van ervaringen uit de praktijk. Zie ook leercyclus van Kolb.