Erkenningssysteem

Een procedure in BASS om te komen tot een erkenningslijst. Een erkenningslijst is een overzicht van bedrijven die aan bepaalde eisen voldoen voor een bepaalde categorie werkzaamheden. De lijsten worden gebruikt om iedere keer als er een behoefte is, de bedrijven die op de erkenningsĀ­lijst staan uit te nodigen om een offerte in te dienen. Het bestaan van een erkenningssysteem moet worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EG zodat bedrijven zich hiervoor kunnen aanmelden.