ER

Afkorting van efficient replenishment. Zie aldaar.