EQ-gedragscriteria

Andere naam voor soft skills. Zie aldaar.